Voor een rustig en onbezorgd pensioen

Een groepsverzekering is een dekking die een werkgever afsluit voor zijn medewerkers. Deze verzekering kan verschillende waarborgen omvatten op het vlak van pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Ze kan ook een hospitalisatieverzekering inhouden, die gebonden is aan een beroepsactiviteit.

 • Minder belast dan een loonsverhoging.
 • Lage belasting op het ogenblik van het pensioen of bij overlijden.
 • Mogelijkheid om het kapitaal te gebruiken voor de bouw, renovatie of aankoop van vastgoed.
 • Mogelijke dekking bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.
 •  

Het kapitaal dat u ontvangt bij uw pensioen, kan op twee verschillende manieren opgebouwd worden:

 • De werkgever financiert het pensioenplan voor de volle 100 %.
 • De werkgever en de werknemer financieren samen het plan, ieder volgens een vooraf bepaald percentage.

U hebt twee mogelijkheden:

 • U ontvangt uw kapitaal als u met pensioen gaat.
 • U kiest ervoor uw kapitaal om te zetten in een rente, die u periodiek ontvangt vanaf het moment dat u met pensioen bent. 

Dan hebt u meerdere opties:

 • U kunt het kapitaal dat u opgebouwd hebt bij de verzekeraar van uw vorige werkgever behouden, en eventueel de waarborgen aanpassen via een onthaalstructuur.
 • U kunt het opgebouwde kapitaal overdragen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever.
 • U kunt het kapitaal overdragen naar een pensioeninstelling. Die moet de totale opbrengst verdelen tussen de aangeslotenen, naar rato van hun reserves en de kosten beperken volgens de bij Koninklijk Besluit vastgelegde regels. 

Wenst u meer informatie betreffende onze verzekeringen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor Zakenkantoor Blyaert?

De gezichten achter Zakenkantoor Blyaert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Over ons