Voor een rustig en onbezorgd pensioen

Een pensioenspaarverzekering is een levensverzekeringscontract. Het biedt u de mogelijkheid om een kapitaal op te bouwen voor uw pensioen en tegelijkertijd fiscaal voordeel te genieten.

De belangrijkste reden is het bedrag van het wettelijk pensioen. Dit volstaat meestal niet om dezelfde levensstandaard aan te houden na uw pensionering.

Met een pensioenspaarverzekering (tak 21) geniet u de volgende voordelen:

 • Gewaarborgd rendement
  • U weet precies wat uw belegging oplevert op einddatum.
 • Jaarlijks fiscaal voordeel
  • 30 % op de gestorte premies
 • Gunstige eindbelasting
  • Op uw 60e verjaardag of op de 10e verjaardag van uw contract dat u afsloot na uw 55 jaar, wordt er een (eenmalige) anticipatieve heffing toegepast op het opgebouwde pensioenkapitaal. Het kapitaal dat is opgebouwd door de stortingen na die heffing, wordt niet belast.
 • Bijzonder Beschermingsfonds
  • U geniet een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100 000 euro per verzekeringsnemer en per maatschappij)
 • Eventuele winstdelingen
  • Toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
 • Flexibele vermogensoverdracht
  • Met de begunstigingsclausule kunt u uw geld overdragen aan uw familie.
  • Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract.
 • Mogelijke overlijdensdekking
  • U kunt een begunstigde bij overlijden aanduiden.

Sommige verzekeraars stellen voor om pensioensparen te onderschrijven in tak 23. Deze levensverzekeringen bieden een potentieel hoger rendement want ze zijn gelinkt met beleggingsfondsen.

Aarzel niet om ons te contacteren zodat we samen kunnen bekijken wat voor u het interessantst is.

De vervaldag van uw contract ligt meestal vast op uw 65e verjaardag. Op dat moment ontvangt u een geldsom bestaande uit de netto gestorte bedragen (zonder instapkosten), de opgebouwde interesten, eventuele winstdelingen, verminderd met de afgehouden belasting.

U kunt uiteraard steeds bij ons terecht als u meer informatie wenst over pensioensparen.

Ja, maar dit kan van jaar tot jaar verschillen, naargelang de beslissingen van de regering. Het plafond voor de aftrekbaarheid is minder hoog dan dat van langetermijnsparen, maar blijft toch interessant.

Neem gerust contact met ons op als u meer wil weten over dit thema.

Wenst u meer informatie betreffende onze verzekeringen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor Zakenkantoor Blyaert?

De gezichten achter Zakenkantoor Blyaert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Over ons