Omdat uw gezinsleden het allerbelangrijkste voor u zijn

Wilt u beleggen voor een comfortabeler pensioen? Of om een droom of een groots project te verwezenlijken? Wij bieden beleggingsoplossingen aan op maat van uw middelen en wensen. Zo kunt u kiezen voor een veilige en rendabele belegging of iets meer risico nemen, met mogelijk een hoger rendement. Ontdek hieronder onze verschillende formules voor vrij sparen zonder fiscaal voordeel.

Bent u op zoek naar een veilige en rendabele oplossing voor uw beleggingen? Dan kunt u kiezen voor een tak 21-levensverzekering:
 • Rendement
  • Gewaarborgde interestvoet: dit is de interestvoet die geldt op het moment van betaling van de premie. U weet precies wat uw belegging op einddatum zal opbrengen.
  • Eventuele winstdeling: toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar is niet wettelijk of contractueel verplicht om te voorzien in een winstdeling. De winstdeling is niet gewaarborgd en kan elk jaar veranderen.
 • Gunstig fiscaal regime
  • Geen belasting op beursverrichtingen.
  • Geen roerende voorheffing, niet op einddatum, niet bij overlijden en ook niet na 8 jaar.
  • Geen financiële correctie na 8 jaar.
  • Premietaks van 2%.
  • Het contract wordt afgesloten zonder fiscaal voordeel: een roerende voorheffing van 30% wordt enkel geheven in geval van afkoop binnen de eerste acht jaar van het contract en wordt berekend op basis van een fictief rendement van minstens 4,75%. Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd.
 • Uw stortingen
  • Minimumpremie en kosten: merk op dat de meeste verzekeringsmaatschappijen minimumpremies vragen en er mogelijk instap- en beheerkosten van toepassing zijn op uw stortingen.
  • De minimale looptijd is in principe 8 jaar.
  • Houd er rekening mee dat de meeste verzekeringsmaatschappijen afkoopkosten aanrekenen voor vervroegde uitstap.
 • Flexibele vermogensoverdracht
  • Met de begunstigingsclausule kunt u uw vermogen overdragen aan uw familie of aan een derde.
  • Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijdvan het contract.
 • Mogelijke overlijdensdekking
  • Biedt de mogelijkheid uw erfgenamen financieel te ondersteunen in geval van overlijden in de loop van het contract.
 • Bijzonder beschermingsfonds
  • Dankzij dit fonds geniet u een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij (tot 100.000 euro per verzekeringnemer en per maatschappij). Voor het bedrag daarboven draagt de spaarder dus zelf het risico dat hij het volledig of gedeeltelijk verliest.
  • Informatie: vóór de onderschrijving van een contract is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en het essentiële informatiedocument door te nemen.
  • Klachten: voor vragen kunt u in de eerste plaats contact opnemen met uw tussenpersoon. Klachten over producten kunt u overmaken aan de betrokken verzekeringsmaatschappij. Als de door de verzekeringsmaatschappij voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen voor extra informatie over deze beleggingsproducten.

Tak 23-levensverzekeringen bieden een potentieel hoger rendement. De verzekeringsmaatschappij belegt uw geld immers in beleggingsfondsen. Voordelen?

 • Rendement
  Het rendement van tak 23-producten volgt de evolutie van een beursfonds. Het is potentieel hoger dan dat van tak 21, maar niet gegarandeerd, en als de activa van het fonds plots dalen, bestaat het risico dat u uw geld niet terugkrijgt.
 • Risico
  • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico):
   De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijk niet het volledige geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
  • Liquiditeitsrisico
   In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement), zal de liquiditeit van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.
  • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen
   Het risico bestaat steeds dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.
  • Faillissement van de verzekeraar
   De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of de begunstigden.
 • Aangezien beleggingsfondsen ook risico’s inhouden, bieden sommige verzekeringsmaatschappijen beschermingsmechanismen :
  • Systeem van de kapitaalsbescherming
   • Heel wat beleggingsfondsen bieden kapitaalsbescherming. Met dit mechanisme recupereert u op einddatum minstens het bedrag dat u oorspronkelijk belegd hebt (behalve instapkosten en belastingen).
  • Systeem van de verliesbeperker
   • Bestaat in de automatische overdracht van uw vermogen naar een minder risicovol fonds zodra een bepaald negatief niveau wordt bereikt.
   • Bepaalde opties maken het mogelijk om automatisch te herbeleggen en de belegging in de tijd te spreiden.
   • Bepaalde opties zorgen ervoor dat de drempel van de verliesbeperker de positieve evolutie van de waarde van het fonds volgt, om eventuele verliezen nog sneller te beperken.
  • Systeem van de winstbeschermer
   • Bestaat in de automatische overdracht van de winsten naar een minder risicovol fonds zodra een bepaald niveau wordt bereikt.
 • Ruime waaier aan beleggingsfondsen
  • Aandelen
  • Obligaties
  • Vastgoed
  • Alternatieven
  • Enz.
 • Gunstig fiscaal regime
  • Geen belasting op beursverrichtingen
  • Geen roerende voorheffing als er geen kapitaalsbescherming is
  • Premietaks van 2%
  • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd.
 • Uw stortingen
  • Minimumpremie en kosten: merk op dat de meeste verzekeringsmaatschappijen minimumpremies vragen en er mogelijk kosten van toepassing zijn op uw stortingen.
 • Flexibele vermogensoverdracht
  • Met de begunstigingsclausule kunt u uw vermogen overdragen aan uw familie of aan een derde.
  • Het is mogelijk om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract.
 • Mogelijke overlijdensdekking
  • Biedt de mogelijkheid uw erfgenamen financieel te ondersteunen in geval van overlijden in de loop van het contract.
 • Bijkomende inlichtingen
  • Informatie: vóór de onderschrijving van een contract is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en het essentiële informatiedocument door te nemen.
  • Klachten: voor vragen kunt u in de eerste plaats contact opnemen met uw tussenpersoon. Klachten over producten kunt u overmaken aan de betrokken verzekeringsmaatschappij. Als de door de verzekeringsmaatschappij voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Neem gerust contact met ons op om te bekijken welke beleggingsmogelijkheden het interessantst zijn in uw situatie, rekening houdend met uw wensen en behoeften.

Een bankfonds verschilt van een tak 23-verzekering op twee punten:

 •         Fiscaliteit
 •         Vermogensoverdracht

Fiscaliteit

 

Tak 23-verzekering

Bankfonds

Roerende voorheffing op de meerwaarde

Neen[1]

Ja[2]

Roerende voorheffing op de jaarlijkse coupons

/

Ja

Taks op de beursverrichtingen

Neen

Ja

Premietaks

Ja[3]

Neen

Vermogensoverdracht

In tegenstelling tot een bankfonds kunt u met een tak 23-verzekering begunstigden aanduiden, die u ook in de loop van het contract kunt wijzigen.

 


[1]Behalve in geval van afkoop in de eerste 8 jaar als de verzekering een gewaarborgd rendement biedt

[2]Op het deel obligaties

[3]2 %


 

Wenst u meer informatie betreffende onze verzekeringen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor Zakenkantoor Blyaert?

De gezichten achter Zakenkantoor Blyaert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Over ons