Omdat uw gezinsleden het allerbelangrijkste voor u zijn

Belgen nemen hun auto om allerlei redenen: naar het werk gaan, de kinderen naar school brengen, boodschappen doen… Zo raakt het wegennet overvol en stijgt het risico op ongevallen. Een volledige dekking van uw voertuig is dus geen overbodige luxe, maar een echte noodzaak. Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering volstaat niet om goed beschermd te zijn …

Waarom een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten?

In België is de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, ook BA genoemd, verplicht voor iedereen die zich op de openbare weg begeeft met een gemotoriseerd voertuig (auto, moto, mobilhome, gemotoriseerde rolstoel enz.) en met bepaalde aanhangwagens. Uw BA dekt alle schade veroorzaakt aan uw passagier(s) en aan derden bij een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent.
Opgelet: uw BA-verzekering vergoedt uw verwondingen als bestuurder niet, en ook niet de schade aan uw eigen voertuig.

Wat is gedekt in de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid?

Het principe van de verzekering BA auto is hetzelfde voor alle verzekeringsmaatschappijen, maar de dekkingen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Sommige uitbreidingen die verzekerden echte gemoedsrust bieden, kunnen leiden tot een extra premie. Daarom raden we u aan om het aanbod van elke verzekeraar grondig te bekijken voor u uw keuze maakt.

Het kan gaan om deze uitbreidingen:

 • bijstand bij een ongeval (alleen in België of ook in het buitenland);
 • terbeschikkingstelling van een vervangvoertuig;
 • bestuurdersverzekering.

Wat is een omniumverzekering?

De omniumverzekering is een aanvullende dekking bij de verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, die de stoffelijke schade aan uw voertuig dekt.
Verzekeraars geven u meestal de keuze tussen twee dekkingen:

 • kleine omnium;
 • grote omnium.

Wat is gedekt in de kleine omnium?

In het algemeen beschermt een kleine omnium u tegen schade veroorzaakt door:

 • brand;
 • glasbreuk;
 • aanrijding met dieren;
 • diefstal of vandalisme;
 • ongevallen gelinkt aan natuurfenomenen: overstroming, hagel, storm…

Lijkt de ‘kleine’ omnium u niet meer essentieel? Weet dan dat bepaalde verzekeraars producten aanbieden die specifiek een deel van die waarborgen dekken, zoals natuurrampen en/of glasbreuk.

Wat is gedekt in de grote omnium?

Die verzekering biedt dezelfde dekking als de kleine omnium, met daarbovenop nog een extra bescherming. De grote omnium dekt schade aan uw voertuig veroorzaakt door:

 • uzelf (bijv. u raakt een paaltje tijdens het parkeren);
 • niet-geïdentificeerde derden (bijv. een winkelkarretje beschadigt uw auto op de parking van een supermarkt).

Bovenop de omniumdekking bieden sommige verzekeraars in ruil voor een eventuele extra premie de volgende voordelen:

 • geen premieverhoging na een ongeval;
 • voordelige berekening van de afschrijving;
 • vaste of flexibele vrijstelling;
 • terbeschikkingstelling van een vervangvoertuig bij een ongeval of diefstal.

Hebt u een tweedehandsauto en wil u een omniumverzekering? Sommige verzekeraars hebben oplossingen specifiek voor tweedehandsauto’s.

Waarom een bestuurdersverzekering afsluiten?

Uw verzekering BA auto en de omnium dekken de verwondingen van uw passagiers en derden, en stoffelijke schade aan uw voertuig. Bij de meeste verzekeringen BA Auto bent u, als bestuurder, de enige die niet wordt vergoed bij een ongeval in fout. Uw medische kosten en eventueel inkomstenverlies zijn dus voor uw rekening, en een ziekenhuisrekening kan al snel torenhoog oplopen. Een bestuurdersverzekering is dus zeker zinvol.

Wat is gedekt in de bestuurdersverzekering?

Er zijn veel verschillende formules, maar de meeste verzekeraars bieden u:

 • terugbetaling van de medische kosten en ziekenhuiskosten;
 • dekking bij invaliditeit;
 • vergoeding van het financieel verlies in geval van arbeidsongeschiktheid;
 • betaling van een kapitaal bij overlijden.

Daarnaast bieden sommige verzekeraars ruimere dekkingen en terugbetalingsvoorwaarden in ruil voor een eventuele extra premie:

 • vergoeding van alle medische kosten;
 • terugbetaling van materiële en morele schade als gevolg van invaliditeit;
 • ruimere schadevergoeding voor de naasten in geval van overlijden van de bestuurder.

Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Waarom een bijstandsverzekering afsluiten?

De bijstandsverzekering is een heel interessante aanvulling op uw verplichte verzekering BA auto en op uw omniumverzekering. Bij een probleem op de weg met uw auto vergoedt uw bijstandsverzekering de kosten voor de pechverhelping en bepaalde bijkomende kosten (slepen, begeleiding van personen enz.).

Wat is gedekt in de bijstandsverzekering?

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden zowel bijstand aan het voertuig als aan personen.

De bijstand aan het voertuig dekt:

 • slepen;
 • herstelling;
 • terbeschikkingstelling van een vervangvoertuig;
 • levering van reserveonderdelen.

De bijstand aan personen dekt:

 • repatriëringskosten;
 • huisvestingskosten;
 • hospitalisatiekosten;
 • medische kosten.

Naargelang de verzekeraar en het contract zijn die dekkingen geldig in België en in het buitenland. Bepaalde formules dekken ook meerdere voertuigen tegelijk, of ze nu van hetzelfde type zijn (meerdere auto’s bijvoorbeeld) of anders (combinatie van een auto met een motor, een fiets … of zelfs met het openbaar vervoer).

Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

We nemen het voorbeeld van een verkeersongeval.

Wie is aansprakelijk op het moment van de vaststelling? Hoe moet de schade worden ingeschat? Wat als er een proces-verbaal wordt opgesteld? Wat moet er gebeuren als de derde geen aansprakelijkheidsverzekering heeft?

Wat te doen als, op basis van het aanrijdingsformulier, de verzekeraars BA van de twee partijen niet tot dezelfde conclusies komen? Of als het bedrag van de toegekende vergoeding u onjuist lijkt, of u zelfs een vergoeding wordt geweigerd? Of nog: als u niet tevreden bent met de uitgevoerde herstellingen aan uw voertuig … U wil dat betwisten: is er een specialist die u kan helpen?

Een rechtsbijstandverzekering is dan nuttig: daarmee kunt u uw rechten bepalen en ze zo nodig verdedigen voor de rechter als u en de derde niet tot een akkoord komen.

Wat is gedekt in de rechtsbijstandverzekering?

Concreet bieden de meeste verzekeraars:

 • hulp van specialisten om uw rechten te verdedigen en u te helpen om een vergoeding te krijgen – voor de schade aan uw motor of uzelf – bij een ongeval in verband met uw voertuig;
 • vergoeding van honoraria (advocaten, experts) en de kosten van een eventuele rechtszaak;
 • een tussenkomst als de aansprakelijke en geïdentificeerde derde u niet kan vergoeden (wegens zijn insolventie);
 • dekking bij een geschil met een vakman (garagehouder, verkoper enz.);
 • voorschot op schadevergoeding;

Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Wenst u meer informatie betreffende onze verzekeringen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor Zakenkantoor Blyaert?

De gezichten achter Zakenkantoor Blyaert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Over ons