Omdat uw gezinsleden het allerbelangrijkste voor u zijn

In België rijden ongeveer 500.000 gemotoriseerde tweewielers, en dat aantal blijft toenemen. Motorrijders staan elke dag bloot aan heel wat gevaren, op een verzadigd en vaak verouderd wegennet. Een volledige bescherming is daarom een echte noodzaak, en een motor verzekeren betekent meer dan een dekking Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten. U komt er hierna alles over te weten.

Waarom een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten?

In België is de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, of BA-verzekeringverplicht als u met de motor op de openbare weg rijdt. Die verzekering vergoedt de verwondingen van uw passagiers en de schade aan andere weggebruikers bij een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent. Let op: de verzekering BA Motor dekt niet de letsels van de bestuurder, noch de schade aan uw eigen motorfiets.

Wat is gedekt in de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid?

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor motorrijtuigen is wettelijk verplicht (voor elk voertuig dat op de openbare weg rijdt of geparkeerd staat).
Het basisprincipe is dus hetzelfde bij alle verzekeraars: uw aansprakelijkheid is gedekt in geval van schade aan een derde partij.

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden – gratis of tegen betaling van een extra premie – ook:

 • 24/7 bijstandsservice;
 • vervangvoertuig gedurende 24 uur of langer als het ongeval zich in het weekend voordoet;
 • premiekorting als u een autoverzekering hebt bij dezelfde verzekeringsmaatschappij.

Contacteer ons gerust voor meer informatie.

De omniumverzekering is een aanvullende verzekering bij de verplichte BA-verzekering. Ze dekt de materiële schade aan uw motorfiets. U hebt meestal de keuze tussen twee dekkingen:

 • kleine omnium;
 • grote omnium.

Wat dekt de kleine omnium?

In het algemeen beschermt een kleine omnium u in deze gevallen:

 • brand;
 • glasbreuk;
 • aanrijding met dieren;
 • diefstal of vandalisme;
 • natuurfenomenen: overstroming, hagel, storm …

Wat dekt de grote omnium?

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden ook gratis of voor een aantrekkelijke prijs de volgende voordelen:

 • een langere periode zonder waardeverlies bij totaalverlies of diefstal van de motorfiets;
 • vrije keuze van hersteller;
 • vervangvoertuig bij diefstal;
 • dekking van de medische kosten bij een ongeval;
 • vergoeding bij invaliditeit of overlijden.

U kunt uiteraard altijd bij ons terecht voor extra informatie of een offerte.

Waarom een bestuurdersverzekering afsluiten?

Veel mensen denken dat een verzekering BA Motor volstaat om de verwondingen van de bestuurder te dekken. Dat is niet zo: als u geen bestuurdersverzekering hebt, betaalt u zelf de medische kosten. En een ziekenhuisrekening loopt snel op …

Wat is gedekt in de bestuurdersverzekering?

De meeste verzekeraars bieden:

 • terugbetaling van medische en ziekenhuiskosten;
 • dekking bij invaliditeit;
 • vergoeding bij overlijden;
 • vergoeding voor aanpassingen aan uw huis;
 • vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

 Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden ruimere vergoedingsvoorwaarden en dekkingen. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Waarom een bijstandsverzekering afsluiten?

Als u problemen hebt met uw motor, in België of in het buitenland, wil u dat de herstelling en de bijkomende kosten (slepen, begeleiding van personen …) gedekt zijn door een bijstandsverzekering. Uw contract BA Motor biedt die dekking echter niet, of u wil uitbreidingen toevoegen aan uw basisbijstand zodat u een ruimere bescherming geniet …

Wat is gedekt in de bijstandsverzekering?

De meeste verzekeraars bieden:

 • Technische bijstand:
  • pechverhelping ter plaatse
  • slepen
  • herstelling
  • vervangvoertuig
  • terbeschikkingstelling van wisselstukken
 • Bijstand aan personen:
  • repatriëringskosten
  • huisvestingskosten
  • hospitalisatiekosten
  • medische kosten

U kunt uiteraard altijd bij ons terecht voor extra informatie of een offerte.

Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

We nemen het voorbeeld van een verkeersongeval.

Wie is aansprakelijk op het moment van de vaststelling? Hoe moet de schade worden ingeschat? Wat als er een proces-verbaal wordt opgesteld? Wat moet er gebeuren als de derde geen aansprakelijkheidsverzekering heeft?  

Wat te doen als, op basis van het aanrijdingsformulier, de verzekeraars BA van de twee partijen niet tot dezelfde conclusies komen? Of als het bedrag van de toegekende vergoeding u onjuist lijkt, of u zelfs een vergoeding wordt geweigerd? Of nog: als u niet tevreden bent met de uitgevoerde herstellingen aan uw voertuig … U wil dat betwisten: is er een specialist die u kan helpen?

Een rechtsbijstandverzekering is dan nuttig: daarmee kunt u uw rechten bepalen en ze zo nodig verdedigen voor de rechter als u en de derde niet tot een akkoord komen.

Wat is gedekt in de rechtsbijstandverzekering?

Concreet bieden de meeste verzekeraars:

 • hulp van specialisten om uw rechten te verdedigen en u te helpen om een vergoeding te krijgen – voor de schade aan uw motor of uzelf – bij een ongeval in verband met uw voertuig;
 • vergoeding van honoraria (advocaten, experts) en de kosten van een eventuele rechtszaak;
 • een tussenkomst als de aansprakelijke en geïdentificeerde derde u niet kan vergoeden (wegens zijn insolventie);
 • dekking bij een geschil met een vakman (garagehouder, verkoper enz.);
 • voorschot op schadevergoeding;

Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Wenst u meer informatie betreffende onze verzekeringen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor Zakenkantoor Blyaert?

De gezichten achter Zakenkantoor Blyaert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Over ons