Omdat uw gezinsleden het allerbelangrijkste voor u zijn

Op vakantie gaan met de motorhome is heel erg in. Het staat synoniem voor een gevoel van vrijheid en eenheid met de natuur. Rijden met zo’n voertuig is echter niet vanzelfsprekend. Het vereist niet alleen een goede voorbereiding, maar ook een aangepaste bescherming. Er bestaan heel wat verschillende verzekeringen specifiek voor motorhomes.

Burgerlijke aansprakelijkheid

In België is de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, ook BA genoemd, verplicht voor iedereen die zich op de openbare weg begeeft met een gemotoriseerd voertuig en met bepaalde aanhangwagens. Uw BA dekt alle schade veroorzaakt aan uw passagiers en aan derden bij een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent.

Opgelet: uw BA-verzekering biedt geen vergoeding voor uw verwondingen als bestuurder, en ook niet voor de schade aan uw eigen voertuig.

Wat is gedekt in de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid?

Het basisprincipe is hetzelfde bij alle verzekeraars: uw aansprakelijkheid is gedekt in geval van schade aan een derde partij.

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden, gratis of voor een voordelige prijs, uitbreidingen van de dekking aan:

 • bijstand en een vervangvoertuig gedurende 24 uur bij een ongeval;
 • dekking van de medische kosten inclusief protheses, esthetische chirurgie, repatriëringskosten …
 • vergoeding bij blijvende invaliditeit;
 • tot 25.000 euro vergoeding in geval van overlijden;

De omniumverzekering dekt de materiële schade aan uw motorhome. Sommige verzekeraars bieden slechts één omnium aan, maar de meeste hebben er twee:

 • kleine omnium;
 • grote omnium.

Wat omvat de kleine omnium?

In het algemeen dekt een kleine omnium u in deze gevallen:

 • brand;
 • glasbreuk;
 • aanrijding met dieren;
 • diefstal of vandalisme;
 • natuurfenomenen: overstroming, hagel, storm …

Wat omvat de grote omnium?

Die verzekering biedt dezelfde dekking als de kleine omnium, met daarbovenop nog een extra bescherming. De grote omnium dekt schade aan uw voertuig veroorzaakt door:

 • uzelf;
 • een niet-geïdentificeerde derde partij.

U kunt uiteraard altijd bij ons terecht voor extra informatie of een offerte.

Veel mensen denken dat een verzekering BA Motorhome volstaat om de verwondingen van de bestuurder te dekken. Dat is niet zo: bij een ongeval in fout of zonder een aansprakelijke derde, zijn de medische kosten voor uw rekening. En een ziekenhuisrekening loopt snel op …

Wat is gedekt in de bestuurdersverzekering?

De meeste verzekeraars bieden:

 • terugbetaling van medische en ziekenhuiskosten;
 • dekking bij invaliditeit;
 • vergoeding bij overlijden.

Wat gebeurt er als u een probleem hebt met uw motorhome in België of in het buitenland? Zonder bijstandsverzekering moet u zelf de herstelling en de bijkomende kosten (begeleiding van personen enz.) betalen.

Wat is gedekt in de bijstandsverzekering?

De meeste verzekeraars bieden:

 • Technische bijstand:
  • takeldienst
  • herstelling
  • vervangvoertuig
  • terbeschikkingstelling van wisselstukken
 • Bijstand aan personen:
  • repatriëringskosten
  • huisvestingskosten
  • hospitalisatiekosten
  • medische kosten

Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Wie is aansprakelijk op het moment van de vaststelling? Hoe moet de schade worden ingeschat? Wat als er een proces-verbaal wordt opgesteld? Wat moet er gebeuren als de derde geen aansprakelijkheidsverzekering heeft?  

Wat te doen als, op basis van het aanrijdingsformulier, de verzekeraars BA van de twee partijen niet tot dezelfde conclusies komen? Of als het bedrag van de toegekende vergoeding u onjuist lijkt, of u zelfs een vergoeding wordt geweigerd? Of nog: als u niet tevreden bent met de uitgevoerde herstellingen aan uw voertuig … U wil dat betwisten: is er een specialist die u kan helpen?

De rechtsbijstandverzekering is dan nuttig: daarmee kunt u uw rechten bepalen en ze zo nodig verdedigen voor de rechter als u en de derde niet tot een akkoord komen.

Wat is gedekt in de rechtsbijstandverzekering?

Concreet bieden de meeste verzekeraars:

 • hulp van specialisten om uw rechten te verdedigen en u te helpen om een vergoeding te krijgen voor de schade aan uw voertuig of aan uzelf, bij een ongeval in verband met uw voertuig;
 • vergoeding van honoraria (advocaten, experts) en de kosten van een eventuele rechtszaak;
 • een tussenkomst als de aansprakelijke en geïdentificeerde derde u niet kan vergoeden (wegens zijn insolventie); 
 • dekking bij een geschil met een vakman (garagehouder, verkoper enz.);
 • voorschot op schadevergoeding;

Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Wenst u meer informatie betreffende onze verzekeringen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor Zakenkantoor Blyaert?

De gezichten achter Zakenkantoor Blyaert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Over ons