Omdat uw gezinsleden het allerbelangrijkste voor u zijn

Wilt u een woning kopen, bouwen of renoveren? En bent u van plan om daarvoor een hypothecaire lening af te sluiten? Naast de traditionele formule, met constante maandelijkse aflossingen, kunnen wij u alternatieven bieden.

U kunt een vastgoedproject ook financieren met een levensverzekering, met behulp van een van deze formules:

Wedersamenstelling van het krediet

Met deze formule kunt u het opgebouwde pensioenkapitaal op de einddatum van uw verzekeringscontract gebruiken om uw hypothecair krediet terug te betalen.

Samengevat bestaat dit type hypothecair krediet uit twee onderdelen:

– wat betreft de kredietintresten: u betaalt ze regelmatig en periodiek terug;

– wat betreft het geleende kapitaal dat op de einddatum van het krediet in één keer moet worden terugbetaald: dat zal gedurende de hele looptijd van het krediet worden wedersamengesteld via periodieke stortingen in het pensioenkapitaal. Op de vervaldag van het hypothecair krediet zal het pensioenkapitaal worden uitgekeerd om het geleende bedrag geheel of gedeeltelijk terug te betalen. 

In tegenstelling tot het voorschot op pensioenkapitaal (zie hieronder), moet u nog niet over het gespaarde kapitaal beschikken in uw pensioenverzekering om van deze formule gebruik te maken. U moet er echter rekening mee houden dat als u niet voldoende pensioenkapitaal voorziet of als het rendement op het kapitaal laag is en het pensioenkapitaal niet voldoende is om het volledig terug te betalen, u het eventuele saldo aan het einde van het krediet zult moeten compenseren.

Voorschot op pensioenkapitaal

U kunt ook een voorschot vragen op het al opgebouwde pensioenkapitaal.

Stel: u bent 30 jaar, en volgens uw pensioenplan krijgt u 100.000 euro op uw wettelijke pensioenleeftijd. Op 40 jaar is het al mogelijk om een voorschot op het kapitaal te vragen, rekening houdend met het toegestane maximumpercentage van het kapitaal.

Houd er echter rekening mee dat als het met het voorschot gefinancierde onroerend goed uw patrimonium verlaat, u het voorschot zult moeten terugbetalen. 

Vier goede redenen om uw aanvullend pensioen te gebruiken om de aankoop of renovatie van onroerend goed te financieren:

  • Het is een alternatief voor het klassieke hypothecair krediet.
  • U hoeft niet tot uw pensioen te wachten of uw persoonlijke reserves aan te spreken om uw vastgoedplannen te realiseren. U blijft sparen voor uw aanvullend pensioen.
  • U blijft de fiscale voordelen van uw pensioenverzekering genieten.
  • Het onroerend goed is al uw eigendom als u met pensioen gaat.

Contacteer ons gerust voor meer informatie over deze formules. Samen bekijken we welke formule het beste aansluit bij uw behoeften.

Wenst u meer informatie betreffende onze verzekeringen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor Zakenkantoor Blyaert?

De gezichten achter Zakenkantoor Blyaert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Over ons