“Ik wil zeker zijn van mijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid”

Als zelfstandige bent u het gewoon om het heft in eigen handen te nemen. Maar wat als u plots arbeidsongeschikt wordt door ziekte of een ongeval? U kunt een tijd niet aan de slag en uw inkomsten dalen. Maar uw vaste kosten blijven dezelfde. Financiële problemen komen om de hoek kijken. Met een verzekering Gewaarborgd Inkomen beschermt u zichzelf en uw gezin tegen financiële zorgen door arbeidsongeschiktheid.

In onderstaande tabel ziet u de uitkeringen die u per dag krijgt als u arbeidsongeschikt bent. Deze uitkeringen worden gestort naar rato van zes dagen per week, dus in principe 26 dagen per maand. Deze brutobedragen variëren naargelang uw gezinssituatie en gelden voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid. Ze blijven nadien geldig, behalve voor samenwonenden.

Let op: als uw arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 7 dagen, krijgt u vanaf de eerste dag een uitkering van het RIZIV. Maar als uw arbeidsongeschiktheid minder dan 8 dagen duurt, krijgt u geen uitkering.

Gezinssituatie

Bruto-uitkering per dag

Met gezinslast

62,08 euro

Alleenstaande

49,68 euro

Samenwonende

38,10 euro

Bron: https://www.inami.fgov.be/nl/Paginas/default.aspx

Bedragen geldig sinds 01/03/2020.

Zoals u ziet zijn de uitkeringen beperkt waardoor uw inkomen in geval van een langere arbeidsongeschiktheid een vrije val zal maken.

Daarom doet u er goed aan om uzelf en uw gezin te behoeden voor financiële problemen als u plots arbeidsongeschikt zou worden. Een verzekering Gewaarborgd Inkomen zorgt ervoor dat u, in geval van arbeidsongeschiktheid, een rente uitgekeerd krijgt die uw inkomensverlies (gedeeltelijk) compenseert.

 • Bent u tussen 25 % en 67 % arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een rente in verhouding met uw graad van arbeidsongeschiktheid.
 • Bent u 67 % arbeidsongeschikt of meer, dan krijgt u de volledige rente uitgekeerd.

U kunt dit product afzonderlijk aankopen of deze waarborg nemen binnen een individuele levensverzekering.

De premie voor uw verzekering Gewaarborgd Inkomen wordt onder andere bepaald op basis van deze factoren:

 • Verzekerde rente: u kunt maximaal 80 % van uw inkomen verzekeren.
 • Leeftijd
 • Beroep
 • Gezondheidstoestand en levensstijl
 • De eigenrisicotermijn of de minimumduur: hoe langer deze termijn, hoe lager de premie zal zijn
 • Soort rente
 • Dekking in geval van enkel ziekte, of in geval van ziekte en ongevallen
 • Dekking in geval van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid of enkel voor volledige arbeidsongeschiktheid.
 • Eindduur van de dekking: hoe langer de dekking loopt, hoe hoger de premie zal zijn.

Bent u zelfstandige, dan kunt u de premies voor een verzekering Gewaarborgd Inkomen onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekken als beroepskost.
De uitgekeerde rentes worden belast als vervangingsinkomen.

Afhankelijk van uw leeftijd en de verzekerde rente is het mogelijk dat u een medische vragenlijst moet invullen vóór de onderschrijving van het contract. Het is ook mogelijk dat de verzekeraar u vraagt om bij een dokter langs te gaan voor een medisch onderzoek.

Doorgaans bevat uw polis Gewaarborgd Inkomen een eigenrisicotermijn of een minimumduur. Dat is de periode waarbinnen u geen uitkering krijgt van uw verzekeraar.
Stel dat uw polis voorziet in een eigenrisicotermijn van 1 maand. Dan krijgt u, als u langer dan 1 maand arbeidsongeschikt bent, rente vanaf de eerste dag van de tweede maand.
Bij bepaalde verzekeraars is ook een zogenaamde minimumduur van toepassing. In dat geval ontvangt u met terugwerkende kracht een rente vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat die arbeidsongeschiktheid langer duurt dan de gekozen termijn.

Voorbeeld
Uw polis bevat een minimumduur van 2 maanden. Als u gedurende 2 maanden en één dag arbeidsongeschikt bent, dan ontvangt u vanaf de 3de maand een rente. Ook zal de verzekeraar u met terugwerkende kracht de rente voor de eerste 2 maanden uitkeren.
Bent u slechts 1 maand of minder dan 2 maanden en één dag arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen vergoeding.

Als u avontuurlijke hobby’s hebt zoals bungeespringen of diepzeeduiken, dan is het belangrijk dat u uw makelaar daarvan op de hoogte brengt. Sommige verzekeraars rekenen daarvoor een bijpremie aan of passen een uitsluiting toe.

Naast uw inkomensverlies, hebt u er ook baat bij de continuïteit van uw vennootschap te garanderen tijdens uw afwezigheid door ziekte of ongeval. Daarom kunt u ook de omzet van uw vennootschap of de vaste kosten ervan verzekeren.

Hebt u wel een polis Gewaarborgd Inkomen nodig als zelfstandige? Kunt u niet terugvallen op de verplichte arbeidsongevallenverzekering die u voor uw personeel afgesloten hebt?

Neen, dat kan niet. De arbeidsongevallenverzekering geldt enkel voor uw werknemers, niet voor uzelf. Wel kunt u bij bepaalde verzekeraars een aanvullende waarborg onderschrijven, zodat u zelf ook verzekerd bent. Houd er wel rekening mee dat een arbeidsongevallenverzekering tussenkomt bij een ongeval maar niet bij een ziekte …

Wenst u meer informatie betreffende onze verzekeringen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor Zakenkantoor Blyaert?

De gezichten achter Zakenkantoor Blyaert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Over ons