“Ik wil de financiële toekomst van mijn naasten veiligstellen in geval van overlijden”

Een plots overlijden zorgt niet enkel voor heel wat emotioneel leed, maar kan ook leiden tot financiële zorgen. Een overlijdensverzekering is dan ook een ideale oplossing om uw personeel, uw naasten en uw bedrijf daarvoor te behoeden.

Sluit u voor (een gedeelte van) uw personeel een groepsverzekering af, dan kunt u ervoor kiezen hierin een aanvullende waarborg te voorzien voor als uw werknemer plots zou overlijden.
Er zijn twee mogelijkheden:

 • De groepsverzekering voorziet geen aparte overlijdenswaarborg: in dat geval ontvangen de opgegeven begunstigden bij overlijden van uw werknemer vóór de einddatum van het contract het opgebouwde pensioenkapitaal.
 • Uw werknemers genieten een afzonderlijke overlijdensdekking binnen de groepsverzekering: als uw werknemer voortijdig overlijdt, ontvangen de begunstigden een vooraf bepaald kapitaal.

Bij sommige flexibele groepsverzekeringscontracten, ook wel cafetariaplannen genoemd, kunnen werknemers zelf gedeeltelijk beslissen hoe de premie over de verschillende waarborgen verdeeld wordt. Zo kunnen dertigers tijdelijk kiezen voor een hogere overlijdensdekking en kunnen ze later, als die bescherming minder belangrijk wordt, ervoor kiezen deze dekking te verlagen.

Als u, als zelfstandige of bedrijfsleider, overlijdt, is dat ongetwijfeld een zware schok voor uw gezin, zowel emotioneel als financieel. Met een overlijdensverzekering kunt u uw naasten financiële zekerheid bieden. U kunt kiezen uit verschillende oplossingen:

 • Tijdelijke overlijdensverzekering
  U kiest zelf een verzekerd bedrag en bepaalt hoe lang u verzekerd wilt zijn. Als u overlijdt vóór de einddatum van de verzekering, krijgen uw begunstigden het verzekerde kapitaal.
 • Overlijdensdekking in een pensioenverzekering
  U kan kiezen voor een extra bescherming bij overlijden, als aanvulling op uw pensioenopbouw. Deze aanvullende overlijdenswaarborg in uw VAPZ, IPT of RIZIV-contract biedt u een zekere gemoedsrust. U betaalt een kleine bijpremie, maar krijgt in ruil daarvoor een volledige bescherming in één enkel product.
 • Schuldsaldoverzekering
  Wanneer u een krediet afsluit, kunt u de schuldenlast verzekeren via een schuldsaldoverzekering. Als de verzekerde overlijdt, dan betaalt de verzekeraar (een gedeelte van) de resterende leninglast af. Zo hoeven de nabestaanden zich bij een plots overlijden geen zorgen te maken over de verdere afbetaling van het krediet.

U kunt de overlijdensverzekeringen in persoonlijke naam afsluiten, waarbij u zelf ook de premies betaalt. Maar u kunt ook de verzekering onderschrijven via uw vennootschap: zij sluit de verzekering af en betaalt de premies, en duidt bijvoorbeeld uw gezin aan als begunstigde.

Afhankelijk van uw leeftijd bij het begin van de polis, uw gezondheidstoestand en levensstijl en het verzekerde kapitaal bestaat de kans dat er bepaalde medische formaliteiten vervuld moeten worden. Dat kan gaan om het invullen van een eenvoudige medische vragenlijst of een controlebezoek bij een dokter of een medisch centrum.

U hebt veel tijd en energie besteed om uw bedrijf op te richten, en u wilt koste wat het kost vermijden dat het resultaat van uw harde werk plots in rook opgaat?
Wat gebeurt er met uw bedrijf als u overlijdt? Met een overlijdensverzekering kunt u:

 • De continuïteit van uw bedrijf garanderen: met een overlijdensdekking ten gunste van de vennootschap, hebt u de garantie dat uw bedrijf een kapitaal ontvangt als u overlijdt. Zo kan het bijvoorbeeld tijdelijk een ervaren consultant aanwerven en investeren in een permanente oplossing.
 • Het aandeelhouderschap van uw bedrijf beschermen: elke aandeelhouder die een overlijdensdekking afsluit, wordt begunstigde van het kapitaal als één van hen zou overlijden. Zo zijn de aandeelhouders en de onderneming goed beschermd tegen de mogelijke gevolgen van een overlijden. De aandeelhouders beschikken dan over het nodige kapitaal om de delen van de erfgenamen van de overleden aandeelhouder te kopen.
 • De terugbetaling van bestaande kredieten garanderen: de aflossing van huidige en toekomstige leningen is gedekt dankzij de overlijdensverzekering. Zo kunnen uw naasten de bank terugbetalen als u zou overlijden.

Als u nog vragen hebt, neem dan zeker contact op met ons.

Wenst u meer informatie betreffende onze verzekeringen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor Zakenkantoor Blyaert?

De gezichten achter Zakenkantoor Blyaert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Over ons