Ondernemingen beschikken doorgaans over meerdere bedrijfsvoertuigen. Dat kan gaan om personenwagens, maar ook om bestel- en vrachtwagens. Waar moet u aan denken als u uw bedrijfsvoertuigen wil verzekeren?

Als u een motorvoertuig in het verkeer wil brengen, dan moet u hiervoor een BA-verzekering afsluiten. Die vergoedt de schade die u met uw voertuig aan derden berokkent.

Belangrijk om weten is dat u bij bepaalde verzekeraars een aantal bijzondere waarborgen geniet:

 • levenslang een voordelige bonus-malusschaal;
 • een uitgebreide dekking van lichamelijke letsels voor de bestuurder;
 • gratis bijstand;
 • een gratis vervangingswagen.

Wij gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing voor uw wagenpark.

Naast de BA-verzekering kunt u uw voertuigen extra beschermen met een omniumwaarborg. Die polis dekt onder andere uw eigen schade, bijvoorbeeld als u in fout bent bij een ongeval. Een omniumverzekering is zowel voor een nieuwe als voor een tweedehandswagen mogelijk.

Welke waarborgen bevat een omniumverzekering?

 • eigen schade
 • glasbreuk
 • diefstal
 • vandalisme
 • storm- en hagelschade
 • botsing met dieren
 • brand

U bepaalt zelf mee het tempo waarin het waardeverlies van uw wagen(s) verrekend wordt, alsook de vrijstelling in uw polis. U kan ook uw winterbanden mee verzekeren.

U kan ook kiezen voor een beperkte omnium: die bevat geen dekking voor eigen schade en vandalisme, maar is voorts identiek aan de volledige omnium.

De waarborgen gelden in alle landen die op uw groene kaart vermeld worden.

Als aanvulling bij uw omniumverzekering kan u verschillende extra waarborgen afsluiten, specifiek voor uw bestelwagens:

 • vergoeding van 100% van de waarde van uw bestelwagen gedurende 24 maanden en de eerste 24.000 km bij totaal verlies
 • vergoeding voor glasbreuk van de voor- en achterlichten en de buitenspiegels
 • dekking van toebehoren en de vervoerde goederen
 • dekking van de belettering
 • vergoeding van de schade veroorzaakt door de professionele koopwaar en het materiaal
 • bestelwagen als vervangwagen bij diefstal van uw voertuig

Om uw omniumdekking voor uw vrachtwagens, die toch een belangrijke investering vertegenwoordigen, te optimaliseren, kan u bij bepaalde verzekeraars deze waarborgen genieten:

 • vergoeding van schade door het laden of lossen van vervoerde koopwaar
 • dekking voor schade door de vervoerde koopwaar
 • dekking voor uw persoonlijke bezittingen

U kan voor uw koopwaar en uw materieel een alle-risico-polis afsluiten: wat niet expliciet uitgesloten is, is gedekt, zowel tijdens het vervoer als tijdens het laden en lossen.

Zelfs de waarborg diefstal is bij zo’n een verzekering inbegrepen als uw voertuig voorzien is van een extern opgebouwd slot.

Daarnaast kan u rekenen op een extra dekking voor contractuele kosten na een laattijdige levering van nieuwe koopwaar.

Wenst u meer informatie betreffende onze verzekeringen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor Zakenkantoor Blyaert?

De gezichten achter Zakenkantoor Blyaert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Over ons