Uw bedrijfsgebouwen zijn van essentieel belang voor uw business. Een allereerste stap is de financiering ervan. Bent u op zoek naar een financiering op maat? Klik dan op het luik ‘Financiering’.

Een aangepaste brandverzekering is een tweede belangrijke stap. Bekijk wat u nodig hebt.

U bent van plan een bedrijfsgebouw aan te kopen? Maar u kiest liever niet voor de klassieke hypothecaire lening?

Wist u dat er andere interessante alternatieven zijn?

Een onroerend goed kan u financieren via een:

 • VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen)
 • RIZIV-contract
 • POZ (Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) en/of
 • IPT (individuele pensioentoezegging)

Wel moet u volle eigenaar van het onroerend goed zijn of worden en moet het u een belastbaar inkomen opleveren. Daarnaast moet het vastgoed gelegen zijn in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en de landen van de Europese Unie).

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. Een voorschot op het pensioenkapitaal ontvangen
  U kan een bepaald bedrag van het al opgebouwde kapitaal opnemen om zo uw project te financieren.
  De terugbetaling van het voorgeschoten bedrag gebeurt in één keer. Op dit voorschot betaalt u intresten, ofwel via een periodieke betaling, ofwel in één keer op het einde van het contract. U kan er ook voor kiezen om een voorschot zonder betaling van intresten op te nemen. In dat laatste geval zal het voorschotbedrag zelf geen rendement meer opbrengen. Het maximaal toelaatbaar voorschot in functie van het al opgebouwde pensioenkapitaal is afhankelijk van het fiscaal regime van het contract. Wanneer de verzekeraar uw pensioenkapitaal uitbetaalt, trekt hij het bedrag van het voorschot daarvan af. U kunt het voorschot ook zonder kosten vervroegd terugbetalen, zodat u opnieuw over het volledige pensioenkapitaal beschikt.
 2. De wedersamenstellingsformule
  U kan ook kiezen voor de wedersamenstelling van uw krediet. U gebruikt de opgebouwde reserve van uw pensioencontract op einddatum om het bedrag van uw hypothecair krediet in één keer terug te betalen. In tegenstelling tot het voorschot moet u dus vooraf niet over een reserve beschikken. U betaalt enkel de intresten op het krediet en uzelf of uw vennootschap blijft verder de premies van uw pensioenplan betalen.

Wil u meer weten over de voordelen van deze oplossingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij bekijken wat er voor u mogelijk is.

Een brandverzekering is meer dan alleen een bescherming bij brand. Ook gedekt zijn onder meer:

 • schade door storm en hagel
 • waterschade
 • vandalisme en onroerende schade door inbraak
 • arbeidsconflicten en aanslagen
 • glasbreuk
 • uitwerking van elektriciteit

Net zoals u voor uw privéwoning een brandverzekering onderschrijft, doet u dat best ook voor uw bedrijfsgebouw(en). Waar moet u op letten?

U werkt van bij u thuis

Uw brandverzekering voor uw privéwoning volstaat. Die dekt dan zowel uw privé- als beroepsruimten.

Belangrijk

 • Meld aan uw makelaar dat u thuis uw (bij)beroep uitoefent.
 • Ga na of de inhoud correct geschat is.

Heeft u bijvoorbeeld veel IT-materieel? Controleer of uw verzekerd kapitaal voor de inhoud ook die toestellen omvat.

U heeft/huurt een kantoorgebouw

Sluit een aparte brandverzekering af. Bepaalde verzekeraars bieden brandverzekeringen aan op maat van kantoren.

Wat en voor wie?

 • U kan zowel als eigenaar of als huurder een brandverzekering afsluiten.
 • U kan zowel het gebouw als de inhoud (kantooruitrusting, elektronisch materieel …) verzekeren.

Optioneel kan u ook een diefstaldekking onderschrijven. Ook een alle-risico-dekking voor uw goederen is mogelijk.

U hebt een handelszaak

U kan hiervoor een specifieke brandverzekering onderschrijven.

Wat is gedekt?

 • het gebouw
 • het materieel
 • de koopwaar
 • eventueel uw privé-inhoud

U kan uw verzekering optimaliseren met de volgende waarborgen:

 • diefstaldekking
 • financiële bescherming
 • uitbreiding elektronische risico’s of machinebreuk
 • een dekking tegen valse biljetten en diefstal van waarden
 • rechtsbijstand

Specifieke activiteiten

Voor bepaalde professionele activiteiten voorzien we in een verzekeringsoplossing met waarborgen op maat van het beroep:

 • apotheek
 • bakker-banketbakker
 • huisarts
 • kapsalon
 • kinesitherapeut
 • landbouwbedrijf
 • restaurant
 • tandarts
 • voedingswinkel
 • boekhouder-accountant

Voor meer info kan u steeds bij ons terecht.

Wenst u meer informatie betreffende onze verzekeringen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Contacteer ons

Waarom kiezen voor Zakenkantoor Blyaert?

De gezichten achter Zakenkantoor Blyaert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras et ante odio.

Over ons